Impressum

FILOS d.o.o.
Vince 2,  10000 Zagreb
Tel.049 26 43 81, Fax: 049 26 43 83
E_mail: filos@filos.com
URL: www.filos.com

Matični broj: 3839133  
OIB: 09836533236

Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 035143,
br.ul. 1-18765, temeljni kapital 335.900,00 kn uplaćen u cijelosti, uprava Davor i Nada Kržak, poslovni račun kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb HR3723600001101305597, kod Privredne banke d.d. Zagreb HR6923400091110672655